Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh, Khánh Hòa

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh, Khánh Hòa

Khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở phải được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh, Khánh Hòa - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết được duyệt đối với Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (với tổng diện tích là 78,87ha của Cty CP đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh) kèm theo hồ sơ dự án, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2879 /BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Khánh Hòa với nội dung như sau: Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra các dự án du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn; có biện pháp quản lý chặt chẽ việc hình thành đơn vị ở trong các khu du lịch, nghỉ dưỡng để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực như quá tải hạ tầng kỹ thuật, thiếu hạ tầng xã hội, thiếu dịch vụ đô thị…

Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh có vị trí thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, việc phát triển dự án cần đảm bảo các quy định pháp luật về du lịch, các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển khu vực vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010 (Quyết định số 101/2003/QĐ-TTg ngày 20/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ) và các quy định liên quan. Dự án có quy mô lớn, do đó việc xem xét, quyết định các khu vực được phép CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở cần đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý xây dựng, phát triển đô thị của chính quyền địa phương, đảm bảo việc kiểm soát kiến trúc cảnh quan chung của dự án và các khu vực xung quanh.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và một số văn bản pháp luật có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở (không bao gồm 503 lô đất thuộc vị trí mặt tiền các tuyến đường N2, D1, Tây bán đảo, Nguyễn Tất Thành và các lô đất xung quanh quảng trường – hồ trung tâm ký hiệu D16-QT, D17-QT) xác định tại bản vẽ Hiện trạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh có xác nhận của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đã được duyệt.

Hiện tại, dự án còn một số lô đất còn vướng giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và ý kiến tại công văn này tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, ô đất của dự án sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được phê duyệt.

Khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở; việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc: Việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở với số lượng lớn (khoảng 1.860 lô đất). Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ nhu cầu thực tế về nhà ở để cân nhắc, quyết định, đảm bảo phát triển đồng bộ giữa nhà ở và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực Dự án Khu đô thị Hưng Thịnh và các dự án khác có quy mô, tính chất tương tự.

Bổ sung quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được duyệt; thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận CQSDĐ đảm bảo quốc phòng, an ninh; kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc CQSDĐ đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.